Motto:

Nech je náš design Vaším úspechom

Sponzoring

bez nároku na honorár sponzorujeme projekty nasledujúceho zamerania:

- internetové stránky organizácií pre zdravotne postihnuté deti
- internetové stránky organizácií zameraných na výskum chorôb
- internetové stránky organizácií zameraných na vedecký výskum


Ak sa podieľate na projekte, ktorý nesie zaujímavú myšlienku, no nenachádza sa v zozname vyššie, neváhajte nás kontaktovať. Každý takýto projekt prehodnotíme a v prípade, že nás zaujme myšlienka vášho projektu, radi sa na ňom budeme aktívne zúčastňovať bez nároku na finančnú odmenu...
© 2007 – 2024 Eriksson Studio, všetky práva vyhradené